بازدید شهردار تبریز از صنایع و واحد های تولیدی منطقه کجوار

بازدید شهردار تبریز از صنایع و واحد های تولیدی منطقه کجوار

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات