لایحه حقوق شهروندی چیست؟

لایحه حقوق شهروندی چیست؟

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پروژه‌ای را تحت عنوان لایحه حقوق شهروندی به عنوان فصلی از حقوق مدنی تدوین کرده که پیش نویس آن تهیه شده و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری به مجلس شورای اسلامی می‌رود. در عین حال تلاش شده تا در پیش نویس لایحه به مطالبى از این دست که با توجه به مالکیت خصوصى و فردى در نظام حقوقى کشور، طرح هاى توسعه و عمران چه ساز و کارهاى قانونى، اقتصادى و مالى را جهت توزیع هزینه‌ها و منافع ناشى از مداخلات باید اتخاذ کنند، پاسخ داده شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات