آغاز ثبت نام طرح مسکن ملی در قزوین

وی در خصوص شرایط متقاضیان برای ثبت نام، افزود: با توجه به قانون ساماندهی، سبز بودن فرم (ج) یعنی عدم استفاده متقاضی و افراد تحت تکفل از زمین یا واحد مسکونی و همچنین بهره مند نشدن از امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن، داشتن سابقه سکونت ۵ ساله در محل مورد نظر، سرپرست خانوار یا متاهل بودن و زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن از جمله شرایط در نظر گرفته شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات