راهکارهای برای ارتقای جایگاه شغلی رانندگان

بنا به گفته کارشناسان روش‌های نظارتی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی یا نهادهای خصوصی که با رانندگان در ارتباط هستند، باید به نحوی تقویت شوند که هرگونه تضییع حقوق رانندگان ثبت و ضبط‌شده و مورد پیگیری جدی قرار گیرد و با متخلفان برخورد قانونی واداری صورت گیرد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات