کرمان از دید انسان ۳۰۰ سال آینده

قبل از شروع سخن بایستی به این مساله اشاره کنم که صحبت و بحث در خصوص شهرسازی امروز سال (۱۳۹۸) یا حتی دوران ۴۰ ساله انقلاب اسلامی نیست، بلکه سخن شهر کرمان امروز است که حداقل تغییر خود را ۹۰- ۸۰ سال پیش شروع کرده و به تدریج کرمان ۱۳۹۸ شده است، چرا که این روزها به مدد شبکه‌های اجتماعی ممکن است سوء برداشت شود و جبهه‌گیری‌های خاص صورت پذیرد. در خاطرم تصور فیلم‌های انیمیشن و فضایی قدرت گرفت و برایم دشوار بود به جای قهرمان یکی از آن فیلم‌ها به مساله شهر امروز از نگاه آیندگان بنگرم، اما با کمی تامل بر مساله به این نتیجه رسیدم که یکسری اصول و مفاهیم ارزشی همیشه بر اساس ذات انسان برای او تعریف شده است که قطعا همانگونه که در نگاه تحلیلی ما (به عنوان آیندگان سیصد سال پیش در تحلیل مسائل شهرسازی آن زمان به عنوان مثال شهرسازی دوره صفویه) ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات