نماینده کارگران در شورای عالی کار پیشنهاد داد: اختصاص خانه‌های مسکن مهر به کارگران

به گزارش اخبار ساختمان، قانون اساسی الزامات قانونی برای تامین مسکن کارگران دارد، اما متاسفانه هیچ وقت اجرایی نشده است، در سال‌های اخیر نیز کارگران نسبت به گذشته دچار مشکلات بیشتری در تامین معیشت و اجاره بهای خود شدند و همین باعث شده است که خانه دار شدن برایشان تبدیل به یک آرزو شود. مرکز آمار طی گزارشی رشد بیش از ۸۱ درصدی برای قیمت مسکن را طی بازه زمانی ۹۶ تا ۹۸ رقم زد، اما آنچه غیرطبیعی است این است که قیمت خانه گران شد اما دستمزد کارگران به میزان هزینه هایشان افزایش نیافت، همین باعث شد که اگر کارگران در سال‌های قبل با دریافت وام‌های متعدد امید به خانه دار شدن داشتند، اما دیگر امیدشان ناامید شد و حتی با پس انداز که بخشی از حقوقشان بود و گرفتن وام‌های متعدد هم نمی‌توانند صاحب خانه شوند. حداقل حقوق کارگران در سال ۹۸ حدود یک میلیون و ۵۱۷ هزار ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات