اهمیت تامین طول بعد از خم در قلاب های 90درجه

اهمیت تامین طول بعد از خم در قلاب های 90درجه

پیرو بازدیدهای نظارتی گروه کنترل نظارت و ایمنی سازمان (با همکاری عمران نامه) مطلبی در خصوص اهمیت تامین طول بعد از خم در قلاب های 90درجه به شرح پوستر  ذیل ارائه می گردد.

اهمیت تامین طول بعد از خم در قلاب های 90درجه

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات