گزارش تصویری از بازدید تیم گروه نظارت سازمان از شهرهای اطراف(کهک)

گزارش تصویری از بازدید تیم گروه نظارت سازمان از شهرهای اطراف(کهک)

گزارش تصویری از بازدید تیم گروه نظارت سازمان نظام مهندسی استان قم از شهرهای اطراف(کهک)

پیرو بازدید های میدانی گروه نظارت سازمان نظام مهندسی استان قم از پروژه های در حال انجام در سطح استان ، گروه نظارت اقدام به بازدید پروژه های شهرهای اطراف نموده است که در ذیل گزارش مختصری از بازدید شهر کهک ارائه می گردد:

این بازدید در تاریخ 98/09/20 توسط تیم بازدید گروه نظارت از چند پروژه در حال اجرا در شهر به اتفاق ناظران پروژه انجام و موراد فنی مورد بررسی قرار گرفت که مشاهده گردید ، علی رغم وجود ذهنیت منفی در خصوص کیفیت ساخت و ساز در شهر های اطراف و عدم نظارت مناسب نسبت به شهر قم، خوشبختانه سطح کیفی اجرا، مطلوب و همجنین ناظران پروژه نیز تسلط کامل بر روند اجرا داشتند، که این موضوع حاکی از ارتقاء فرهنگ و سطح کیفی ساخت و ساز در سالهای اخیر در این شهر می­باشد.

لازم به ذکر است این بازدید ها ماحصل شناسایی کارشناسان واحد نظارت با هماهنگی و مساعدت  مسئولین شهرسازی شهرداری کهک چند روز قبل از روز بازدید می باشد.

گزارش تصویری از بازدید تیم گروه نظارت سازمان از شهرهای اطراف(کهک)

گزارش تصویری از بازدید تیم گروه نظارت سازمان از شهرهای اطراف(کهک)

گزارش تصویری از بازدید تیم گروه نظارت سازمان از شهرهای اطراف(کهک)

گزارش تصویری از بازدید تیم گروه نظارت سازمان از شهرهای اطراف(کهک)

گزارش تصویری از بازدید تیم گروه نظارت سازمان از شهرهای اطراف(کهک)

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات