معرفي برخي از معادن آلوده كننده هوا و محيط زيست در شهرستان كاشان به مراجع قضايي

معرفي برخي از معادن آلوده كننده هوا و محيط زيست در شهرستان كاشان به مراجع قضايي

برخي از معادن آلوده كننده هوا و محيط زيست در شهرستان كاشان به مراجع قضايي معرفي شدند.
به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كاشان، به دنبال شكايات مردمي واصله به اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كاشان از وضعيت غيراصولي بهره برداري چند واحد معدني، كارشناسان پايش شهرستان با مراجعه به محل معادن كليه معضلات زيست محيطي موجود را احصاء و طي اخطار نامه اي ضرورت رفع فوري تخريب و آلودگي هاي مربوطه را به بهره برداران ابلاغ كردند. با پايان مهلت قانوني و نظر به استنكاف مسئولين معادن از دستور سازمان، ضمن درج نام واحدها در ليست صنايع آلاينده پرونده بهره برداران با كليه مستندات جهت پيگيري به دستگاه قضايي شهرستان ارجاع شد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات