ضرورت تامین اعتبار برای نگهداری راه‌ها

ضرورت تامین اعتبار برای نگهداری راه‌ها

نگهداری راه‌ها بر اساس اهداف حفظ و حراست از سرمایه گذاری‌های کلان گذشته و سرمایه‌های امروز، افزایش دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق بهینه‌سازی راه‌های موجود، تسهیل تردد وسائط نقلیه و امکان برقراری ارتباط جاده‌ای مستمر، ‌ تامین ایمنی عبور و مرور، ‌ تقلیل زمان و هزینه سفر و کاهش استهلاک وسائط نقلیه دنبال می‌شود. حصول به اهداف فوق الذکر مستلزم همکاری و مساعدت آحاد مردم با متولیان دولتی امر راهداری و نگهداری راه‌ها است که در هر شرایطی (گرما و سرما) و به صورت شبانه روز در طول راه‌ها در تلاش و خدمت‌رسانی هستند، تا راه را برای تردد ایمن و روان وسائط نقلیه و استفاده مردم همواره باز نگهدارند حال با در نظر گرفتن میانگین ۴ درصدی می‌توان گفت میزان اعتبار مورد نیاز جهت نگهداری راه‌های کشور بالغ ۱۶۰ میلیارد ریال است. اما منابع اعتباری تخصیص داده شده در حدود یک دهم این اعتبار مورد نیاز بوده که لازم است ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات