تكذيب مطلب روزنامه حرف مازندران مورخ 98/9/30

تكذيب مطلب روزنامه حرف مازندران مورخ 98/9/30

روزنامه حرف مازندران در شماره 2696 مورخ 98/9/30  طي مطلبي با عنوان ( زنگ خطر يارگيري كانديداها در شوراي شهر ساري ؛ مديريت شهري در دست انداز انتخابات ) ، به همراهي اعضاي شورا با تني چند از كانديداهاي شهر در انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي اشاره نموده كه بدينوسيله قويا تكذيب ميگردد .

نظر به اينكه رئيس شوراي اسلامي شهر ساري علاوه بر تذكرات مكرر در صحن شورا مبني بر ممنوعيت بكارگيري منابع و امكانات شهر در امر تبليغات انتخاباتي ، كتبا نيز اين مسئله را به مجموعه مديريت شهري ابلاغ نموده و  اعضاي شورا هم متفقا مديران و كاركنان مجموعه را از هرگونه اقدام بر له يا عليه كانديداها برحذر داشته اند و بطريق اولي خود نيز بهيچ عنوان از امكانات شهر دراين راستا استفاده نكرده اند  ، ضمن تكذيب مطالب نشريه مزبور بر ضرورت اطلاع رساني درست و پرهيز رسانه ها از ايجاد شائبه در شرايط حساسي همچون انتخابات تاكيد مي شود .

روابط عمومي شوراي اسلامي شهر ساري

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات