برگزاری جشنواره يادگيری نخستين واژه آب در مدرسه دخترانه حاج لطفی اروميه

برگزاری جشنواره يادگيری نخستين واژه آب در مدرسه دخترانه حاج لطفی اروميه

به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضلاب اروميه، جشنواره يادگيری نخستين واژه آب در مدرسه دخترانه حاج لطفی اروميه، با حضور دانش آموزان، مربيان، مسئولين مدرسه و كارشناسان روابط عمومی امور آب و فاضلاب اروميه برگزار شد.

در اين برنامه، كارشناسان امور آب و فاضلاب اروميه دانش آموزان را با مراحل چرخه آب، حالتهای آب، فرآيندهای تصفيه آب، فاضلاب و آب خاكستری آشنا نمودند.

در ادامه مطالبی در خصوص اهميت و روشهای صرفه جوئی آب به دانش آموزان ارائه و از مربيان و دانش آموزان در راستای مصرف صحيح آب و جلوگيری از مصرف بي رويه درخواست همكاری و همياری شد.

به نقل از روابط عمومی امور آب و فاضلاب اروميه، اين مراسم با اجرای نمايش آب توسط گروه نمايشی دانش آموزان مدرسه حاج لطفی و برگزاری مسابقه و اهدای هدايا به دانش آموزان پايان يافت.


لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات