تولید 13000 متر مکعب انواع خاک های ترکیبی در فضای سبز شهر مشهد

تولید 13000 متر مکعب انواع خاک های ترکیبی در فضای سبز شهر مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات