حذف تبادل مالی پارکبانان و شهروندان از ابتدای دی در منطقه۱۱

حذف تبادل مالی پارکبانان و شهروندان از ابتدای دی در منطقه۱۱

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات