انتشار شماره 30 از ماهنامه طلوع پايگاه مقاومت بسيج اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

انتشار شماره 30 از ماهنامه طلوع پايگاه مقاومت بسيج اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

پايگاه مقاومت بسيج اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان شماره 30 از ماهنامه طلوع را در سال جاري منتشر كرد.

به گزارش"پارما" ماهنامه علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي طلوع در سال هفتم، شماره30 ( آذرماه 98) توسط پايگاه مقاومت بسيج اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان حوزه شهيد آويني منتشر شد .

اين ماهنامه توسط دكتر محمد وليد مغربي فرمانده پايگاه مقاومت بسيج اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان تهيه و تنظيم شده است .

اخبار و گزارش هاي تصويري پايگاه مقاومت بسيج اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، فرمايشات رهبر معظم انقلاب در ديدار هزاران نفر از بسيجيان سراسر كشور، تعريف مهارت هاي زندگي از مهمترين مطالب در شماره آذرماه اين ماهنامه است .

اين شماره از ماهنامه را در بخش مقاومت بسيج همين پايگاه اطلاع رساني دريافت كنيد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات