ساخت ۲۰۰هزار مسکن برای جامعه کارگری

این تفاهم نامه با هدف ساخت مسکن برای قشر کارگر و بازنشستگان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی تبیین شده و قرار است نیاز مسکن این قشر را برطرف نماید.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات