تمام ظرفیت مسکن ملی استان تهران تکمیل شد

تمام ظرفیت مسکن ملی استان تهران تکمیل شد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از اتمام ظرفیت ثبت نام در مسکن ملی استان تهران خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات