۳ واحد تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای کردستان با اعتبار بیش از ۱۱۰۰ میلیارد ریال در دست اجرا است

در حال حاضر ۳ واحد تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای کامیاران، دیواندره و دهگلان با اعتبار مجموع ۱۱۵۲ میلیارد ریال در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان، تصفیه خانه فاضلاب شهر کامیاران با اعتبار ۳۳۲ میلیارد ریال در دست اجرا بوده که تاکنون ۲۸۲ میلیارد ریال در این طرح هزینه شده است.

در این پروژه که برای جمعیت ۸۰ هزار نفری شهر کامیاران برنامه ریزی شده است، طول کل شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب ۹۱ کیلومتر، ظرفیت تصفیه خانه ۱۲ هزار و ۸۴۰ مترمکعب در شبانه روز و فرآیند تصفیه اکسیلاک است.

تصفیه خانه فاضلاب شهر دیواندره نیز با اعتبار ۴۱۱ میلیارد ریال در دست اجرا بوده که تاکنون ۱۱۱ میلیارد ریال در این طرح هزینه شده است.

در این پروژه که برای جمعیت ۴۲ هزار نفری شهر دیواندره برنامه ریزی شده است، طول کل شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب ۴۲ کیلومتر، ظرفیت تصفیه خانه ۶ هزار و ۳۴۰ مترمکعب در شبانه روز و فرآیند تصفیه از نوع هوادهی گسترده با حذف نیتروژن است.

تصفیه خانه فاضلاب شهر دهگلان نیز با اعتبار ۴۰۹ میلیارد ریال در دست اجرا بوده که تاکنون ۱۰۹ میلیارد ریال در این طرح هزینه شده است.

در این پروژه که برای جمعیت ۴۰ هزار نفری شهر دهگلان برنامه ریزی شده است، طول کل شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب ۳۲ کیلومتر، ظرفیت تصفیه خانه ۶ هزار و ۸۰۰ مترمکعب در شبانه روز است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

   نظرات