حذف 84 درصدی امضاء در شهرداری مناطق با یکپارچه سازی فرم ها

حذف 84 درصدی امضاء در شهرداری مناطق با یکپارچه سازی فرم ها

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات