اتمام پروژه های اجرایی بوستان های مشهد در سال ۹۹/ بهره برداری از باغ ...

اتمام پروژه های اجرایی بوستان های مشهد در سال ۹۹/ بهره برداری از باغ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات