تاکید بر رعایت فرهنگ دینی واعتقادی در طراحی و احداث ساختمانهای دولتی و عمومی

تاکید بر رعایت فرهنگ دینی واعتقادی در طراحی و احداث ساختمانهای دولتی و عمومی

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران مهندس شهداد کاوه افزود: طبق چارت و شرح وظایف ابلاغ شده ، احداث ساختمانهای مسکونی به عهده این اداره کل نبوده و این اداره مسئول طراحی و ساخت و اجرای ساختمانهای دولتی و اداری در سطح استان می باشد، این  در هر حالی است که تا کنون سعی بر این بوده که موارد مطرح شده در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع "آئین نامه راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب" تا حد امکان درطراحی و مطالعات ساختمانهای دولتی و عمومی در دست اجرای این اداره کل رعایت گردد .

وی با اهمیت توصیف کردن طراحی ساختمانهای دولتی متناسب با اعتقادات دینی و متناسب با معماری ایرانی گفت:  در سرلوحه کار خود همواره اجرای مقررات ساختمانی در جهت استفاده از معماری متناسب با فرهنگ دینی  و همسویی تفکرات دینی- اعتقادی با تکنیک های ساخت در معماری ایران حائز اهمیت بوده است به همین منظور شاخصه های مهمی که در طراحی ساختمانهای عمومی و دولتی و اداری توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مورد تاکید بوده است را می توان به 1- تکریم؛ در نظر گرفتن تجهیزات و مبلمان های داخلی برای تکریم اربابان رجوع بخصوص در حوزه مناسب سازی جهت معلولین و ناتوانان جسمی و حرکتی 2- فرهنگ؛ رعایت چارچوب هویت ایرانی اسلامی در سیمای بصری ساختمانها بخصوص در طراحی نماها 3- حجاب؛ رعایت موضوع فوق در قالب ارتباطات تعریف شده فضاها، رعایت سلسله مراتب، دسترسی از فضاهای عمومی تا خصوصی 4- طهارت؛ شامل جسمی و روانی می باشدکه با در نظرگیری سرویس های بهداشتی در نقطه ای خلاف جهت قبله، عدم قرارگیری دیوار مشترک بین سرویس های بهداشنی و نمازخانه ها رعایت می گردد. 5- قناعت؛ با توجه به تناسبات ابعاد کالبد خارجی و داخلی، سادگی فرم بنا و توده گذاری صحیح جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمانها و در آخر 6- تواضع؛ پرهیز از خودنمایی و همسویی کالبد بنا با محیط تقسیم بندی کرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات