بررسی پیشنهادهای شرکت عمران شهر پرند به منظوراجرای برنامه اقدام ملی تولید مسکن در جلسه کمیسیون ماده پنج

بررسی پیشنهادهای شرکت عمران شهر پرند به منظوراجرای برنامه اقدام ملی تولید مسکن در جلسه کمیسیون ماده پنج

مهندس شیدا باقری معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام خبر بالا گفت: در آخرین جلسه کمیسیون ماده پنج که به ریاست دکتر تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، دکتر نگهبان مدیرکل راه و شهرسازی استان و سایر اعضای این کمیسیون برگزار گردید، پیشنهادهای شرکت عمران شهر جدید پرند در راستای اجرای برنامه اقدام ملی تولید و عرصه مسکن مطرح و بررسی شد.

وی افزود: همچنین در این جلسه نیز کمیسیون ماده پنج شهرهای باقرشهر، ورامین، رباط کریم، قرچک، اسلامشهر، اندیشه و رودهن نیز مطرح گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات