تمديد ارسال مدارك انتخاب قهرمان تالاب و محيط بان نمونه تالابي تا 20 دي ماه

تمديد ارسال مدارك انتخاب قهرمان تالاب و محيط بان نمونه تالابي تا 20 دي ماه

مهلت ارسال مدارك براي شركت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محيط بان نمونه تالابي تا تاريخ 20 دي ماه 1398 تمديد شد .

به گزارش «پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، به منظور شناسايي، جمع آوري و طبقه بندي تجربيات موفق مرتبط با حفاظت بهينه اكوسيستم هاي تالابي و تشويق و گسترش فرهنگ تالابي در كشور، برنامه سالانه انتخاب قهرمان تالاب و محيط بان نمونه تالابي طبق روال هر سال همزمان با روز جهاني تالابها (2 فوريه 2019 ميلادي مصادف با 13 بهمن 1398) برگزار مي شود .

جايزه قهرمان تالاب در سه بخش فعاليتهاي تحقيقاتي- مطالعاتي و فعاليتهاي اجرايي و مشاركت مردمي اهداء خواهد شد .

در سه بخش فعاليتهاي تحقيقاتي- مطالعاتي و فعاليتهاي اجرايي و مشاركت مردمي اقدامات انجام شده در 5 سال اخير مورد پذيرش است.در دو بخش فعاليتهاي اجرايي و مشاركت مردمي تنها اشخاص حقوقي واجد شرايط شركت در اين رويداد است و در در بخش فعاليتهاي تحقيقاتي- مطالعاتي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط شركت در اين رويداد است .

اشخاص حقيقي و حقوقي كه طي 5 سال گذشته عنوان قهرمان تالاب را اخذ كرده اند، واجد شرايط شركت در اين رقابت نيستند .

در بخش فعاليتهاي تحقيقاتي- مطالعاتي ارسال اصل مقالات، كتاب الزامي است. در بخش فعاليتهاي اجرايي، دارا بودن نامه تاييديه (معرفي نامه) از سوي اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه الزامي است .

در بخش مشاركت هاي مردمي، دارا بودن نامه تاييديه (معرفي نامه) از سوي شبكه تشكل هاي زيست محيطي استان مربوطه الزامي است.به درخواست هايي كه واجد شرايط فوق الذكر نباشند ترتيب اثر داده نخواهد شد. مهلت ارسال مدارك تا 20 دي ماه 1398 است .

فرمهاي دريافتي توسط كميته داوران بررسي و نتايج آن در روز جهاني تالابها 13 بهمن ماه اعلام خواهد شد. به نفرات برتر تنديس قهرمان تالاب و جوايزي اهداء خواهد شد .

اين گزارش مي افزايد محيط بانان نمونه تالابي كه فعاليت هاي برجسته اي در حفاظت و مديريت مناطق تالابي كشور به انجام رسانده اند همزمان با مراسم روز جهاني تالاب ها معرفي و قدرداني مي شوند .

اقدامات انجام شده در راستاي حفاظت و احيا تالاب ها در 5 سال اخير مورد پذيرش است و اشخاص حقيقي كه طي 2 سال گذشته عنوان محيط بان نمونه تالابي را اخذ كرده اند، واجد شرايط شركت در اين رقابت نيستند .

گفتني است، مهلت ارسال مدارك تا 20 دي ماه 1398 است. فرم هاي دريافتي توسط كميته داوران بررسي و نتايج آن در روز جهاني تالابها 13 بهمن ماه اعلام خواهد شد. به نفرات برتر تنديس محيط بان نمونه تالابي و جوايزي اهداء خواهد شد .

لطفاً اطلاعات درخواستي را به آدرس تهران- اتوبان حكيم- پارك طبيعت پرديسان-ساختمان تحقيقات- طبقه سوم - معاونت محيط زيست دريايي و تالابها- دفتر حفاظت و احياءتالابها وآدرس پست الكترونيك etland.bureau@doe.ir ارسال كنند .

شماره تماس 42781350

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات