تشکیل کمیته‌های تخصصی خاص با هندی‌ها برای افزایش ظرفیت ترانزیت در بندر چابهار

تشکیل کمیته‌های تخصصی خاص با هندی‌ها برای افزایش ظرفیت ترانزیت در بندر چابهار

وزیر راه و شهرسازی گفت: توسعه بندر چابهار با جدیت دنبال شده و حجم فعالیت‌های آن نسبت به سال ۹۶ سه برابر شده است. اسلامی تصریح کرد: توسعه بندر چابهار سال‌های گذشته با جدیت دنبال شده و حجم فعالیت‌های آن نسبت به سال ۹۶ سه برابر شده و با توجه به تعامل ایران و هندوستان، انتظار این کشور از ایران این است که این حجم افزایش پیدا کند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات