پيگيري قاطع دادستان اصفهان در خصوص اقدام غير محيط زيستي در شرايط پايداري هوا

پيگيري قاطع دادستان اصفهان در خصوص اقدام غير محيط زيستي در شرايط پايداري هوادادستان عمومي و انقلاب مركز اصفهان نسبت به اقدام برخي از صنايع استان كه بدون هماهنگي با اداره كل حفاظت محيط زيست استان سوخت خود را تغيير دادند قاطعانه ورود كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني محيط زيست اصفهان《 پارما》 دريافتي از اداره امور آزمايشگاه هاي حفاظت محيط زيست استان؛ علي اصفهاني دادستان عمومي و انقلاب مركز اصفهان به دليل تغيير سوخت برخي صنايع اصفهان از گاز به مازوت كه بدون هماهنگي با محيط زيست استان انجام يافته است پيگيري قاطع نمود.

با توجه به اينكه اين اقدام غير زيست محيطي در شرايط پايداري هوا و افزايش غلظت آلاينده ها صورت گرفته است اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان؛ وظيفه خود مي داند براي پيشگيري از تكرار چنين خطاهاي مديريتي غير قابل جبران از سوي برخي از واحدهاي صنعتي پيگيري هاي مجدانه خود را با حمايت مرجع قضايي به عمل آورد. لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات