گزارش تصویری دیدار مهندس نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان با حوزه معاونت شهرسازی و معماری و ارا...

گزارش تصویری دیدار مهندس نژادصفوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان با حوزه معاونت شهرسازی و معماری و ارا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات