انسداد یک حلقه چاه غیر مجاز کشاورزی و پرورش ماهی در محدوده...

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی گفت: در راستای عملیاتی نمودن اهداف طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی اقدام به پر و مسلوب المنفعه نمودن یک حلقه چاه غیر مجاز کشاورزی و پرورش ماهی گردید.

مهندس رضا بدرزاده افزود: این چاه که با هدف تامین آب کشاورزی و پرورش ماهی بصورت غیر مجاز در اراضی روستای اللهیارلوی بخش انگوت درحاشیه رودخانه سامبور چای حفر شده بود با شناسایی آن و صدور اخطاریه و انجام اقدامات لازم مطابق فرایند تعریف شده، توسط عوامل اداره و اکیپ گشت و بازرسی مسدود گردید .

وی جلوگیری و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز را در اولویت کارهای اداره در محقق نمودن اهداف طرح تعادل بخشی قلمداد نمود و اظهار داشت: از اول سال تاکنون در حوزه عمل این شهرستان تعداد ۵ حلقه چاه غیر مجاز انسداد گردیده که از این محل مقدار ۹۷ هزار متر مکعب از آب های زیرزمینی صرفه جویی شده است .

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات