دومین بازدید و نظارت از شبکه آبیاری یامچی

با هدف نظارت بر وضعیت بهره برداری از پروژه ها، دومین بازدید سرزده دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقابی با هدف بررسی وضعیت بهره برداری و رصد چالشهای شبکه آبیاری، اول دی ماه از محدوده ایستگاه P10 تا انتهای شبکه به انجام رسید.

در این بازدید مسائل موجود در ایستگاههای پمپاژ و تاسیسات جانبی در حضور نمایندگان شرکت بهره برداری مورد بررسی و مستندسازی قرار گرفت.

شبکه آبیاری پایاب سد یامچی با مساحت 6 هزار و 700 هکتار دومین شبکه آبیاری مهم استان می باشد که در حال حاضر توسط شرکت آبگستران میهن و تحت نظارت امور منابع آب اردبیل بهره برداری می گردد .

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات