؛نبض زندگي بشري مرهون جريان برق است/ پايداري شبكه در هر شرايطي ايثار است

؛نبض زندگي بشري مرهون جريان برق است/ پايداري شبكه در هر شرايطي ايثار است

به گزارش پايگاه خبري توانير،سيد محمد محبي افزود؛ قطع و وصل برق در همه حالات زندگي مردم تاثير دارد اهميت آن به گونه اي است كه معاندين در صدد قطع آن و نااميدي مردم به جامعه هستند.
وي خاطرنشان كرد وظيفه ما پايداري شبكه و خدمت رساني صادقانه به مردم است از اين رو بايد از فرصت خدمتگزاري بهترين بهره براي حل مشكلات مردم  ببريم و تمام سعي خود را به كار ببنديد و از آنچه داريد براي خدمت به مردم مايه بگذاريد .
مديركل حراست شركت توانير با اشاره به اينكه هدايت جامعه در پرتو هدايت و رشد فردي حاصل مي شود، گفت؛ تنها ايمان مذهبي است كه مي تواند روابط افراد را سامان بخشند و اهداف حاكم براين روابط را متعالي سازد.
وي اقتدار و شائنيت انسانهاي منطق نگر را شرع قانون و اخلاق برشمرد و تصريح كرد؛ نقشه راه ما شرع قانون، اخلاق و هدف اصلي ما صيانت، سالم سازي محيط، پيش بيني و پيشگيري است و بايد به گونه اي گام برداريم تا ضمن صيانت از سرمايه هاي اصلي سازمان، آبرو و حيثيت افراد نيز محفوظ باشد.
مديركل حراست توانير نقش مشاركت مردم از عوامل موثر در برقراري امنيت دانست و ادامه داد؛ مسئله امنيت اجتماعي به عنوان يك امر اجتماعي به طور كامل وابسته به مشاركت مردم است خانواده و گروه هاي آموزشي وسايل ارتباطي همه و همه در ايجاد امنيت اجتماعي نقش دارند و هرچه مسئوليت آن ها بيشتر شود مأموريت دولت كمترمي شود.
به گفته وي هر چه مشاركت مردم و نهادهاي مدني بيشتر باشد شاهد كاهش آسيب هاي اجتماعي خواهيم بود.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق مازندران نيز با بيان اينكه امنيت مهمترين شرط بقاي يك جامعه است گفت؛ امروز مولفه هاي امنيت تمامي ابعاد سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را شامل مي شود كه به توان يك ملت و يك فرد در حفظ ارزش هاي داخلي در مقابل تهديدات خارجي قرار گرفته است.
مهندس رضا غفاري خاطرنشان كرد؛ در ميان عوامل گوناگوني كه در بحران هاي اجتماعي شكل دهنده جريانات مي شوند و پايه هاي اوليه ساخت و سازهاي تازه را مي سازند، امنيت و احساس آن جايگاه خاصي دارد.
وي افزود اهميت وجود امنيت در زندگي جمعي تا حدي است كه برخي از متفكران اجتماعي امنيت را مترادف با مفهوم سلامتي به كار گرفته اند و وجود آن را ضامن بقا و پايداري جامعه سالم پنداشته اند و در جايي كه وجود امنيت در جامعه تعاملات اجتماعي را در مسير طبيعي و واقعي قرار مي دهد، احساس عدم امنيت مي تواند حركت ها و جريان هاي طبيعي را در جامعه دچار اختلال كند.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق مازندران عناصر اصلي امنيت اجتماعي در ايران با فرضي نسبي بودن تنوع قابل كنترل بودن تغيير و چند وجهي بودن به مفهوم امنيت اجتماعي در فقر اقتصادي، اعتياد ،خشونت خانوادگي فساد و بي اعتمادي هويت خواهي، تبعيض نظام تامين اجتماعي، جنايات سازمان يافته، اختلالات رواني را امنيت اجتماعي بر شمرد.
غفاري مولفه هاي امنيت اجتماعي را مانند انسجام گروهي نظم عمومي، سلامت و مهارت افراد، اميد به زندگي و امنيت هويت در بقا و بالندگي ملت ها دانست.
به گفته وي ارائه راهكارها براي حفظ ثبات و امنيت و مهمترين شرط يك زندگي سالم اجتماعي است و اگر جلوي مفسدان با قاطعيت و به وسيله نيرومندترين سدها گرفته نشود جامعه روي سعادت را نخواهد ديد.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات