برگزاری دوره آموزشي روشهاي نوين نوسازي و باز سازي شبكه فاضلاب به روش cipp برای مدیران خودگردان

برگزاری دوره آموزشي روشهاي نوين نوسازي و باز سازي شبكه فاضلاب به روش cipp برای مدیران خودگردان

دوره آموزشي روشهاي نوين نوسازي و باز سازي شبكه فاضلاب برای ۳۴ نفر از مديران مناطق خودگردان برگزار گرديد .
اين دوره  آموزشی در محل كارگاه پيمانكار شركت ژرف كار جم با حضور ۳۴ نفر از مديران واحد هاي خودگردان و برخي از روساي بهره برداري مناطق اصفهان در دو بخش تئوري و عملي برگزار شد  .
در این دوره آموزشی بيشه مشاور عالي مدير عامل و مجري طرح بازسازي شبكه فاضلاب اصفهان ضمن معرفي پروژه   نکات آموزشی  پیرامون برنامه ريزي و مديريت مالي پروژه فاينانس اصفهان ، چگونگی بازسازي شبكه فاضلاب به روش نوین cipp عنوان کرد  ونیز  اشاره ای بر کسب تجربيات اجرايي در این پروژه داشت.
در ادامه  مشاورطرح بازسازي شبكه در خصوص مديريت يكپارچه شبكه هاي فاضلاب واهمیت  باز سازي شبكه فرسوده فاضلاب  در پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار مباحثی عنوان کرد .
سپس افراد حاضر در این دوره آموزشی  از كارگاه ، انبار و تجهيزات پروژه بازدید نمودند  .
مدیران مناطق خود گردان و برخي از روساي بهره برداري مناطق اصفهان از ساعت ۲۲:۳۰ دقيقه شب  لغايت ۴:۳۰ بامداد  در محل كارگاه خيابان مطهري روبه روي هنرستان ابوذر حاضر شدند و تحت آموزش اصول اجرايي ونكات علمي وفني و كاربردي بازسازي شبكه فاضلاب به روش cipp بصورت عملي و كارگاهي قرار گرفتند  .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات