پرونده ای برای حاشیه نشینی

نبود کار، امکانات و خدمات اجتماعی در روستاها و شهرهای کوچک منجر به مهاجرت افراد به سوی کلانشهرها می‌شود اما هزینه‌های بالای کلانشهرها آنها را به حاشیه شهرها پس می‌زند. مسیر حرکت از شهرهای کوچک و روستاها به کلانشهرها و پس زده شدن همین جمعیت به حاشیه را «حاشیه‌نشینی دست دوم» می‌نامند که خود با افسردگی و بیماری‌های روانی همراه است. حاشیه‌نشینی دست دوم به این شکل است که «برخی افراد از شهرستان‌های دورافتاده و محروم به کرج و تهران مهاجرت می‌کنند و با امکانات و رفاه بیشتری مواجه می‌شوند اما همین افراد بعد از چند سال به ناچار از تهران به حاشیه می‌روند که این‌بار چون از نظر موقعیتی و مالی تنزل پیدا کرده‌اند، دچار افسردگی شدید، آسیب و بیماری‌های روحی و روانی می‌شوند. حاشیه‌نشینی دست دوم اما در شرایطی رخ می‌دهد که امکاناتی برای حل بحران‌های روانی و اجتماعی مبتلایان آن نیز وجود ندارد و این بحران روحی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات