کسب مقام برای بانوان شرکت برق منطقه ای زنجان در ششمین دوره مسابقات شنای خواهران وزارت نیرو

کسب مقام برای بانوان شرکت برق منطقه ای زنجان در ششمین دوره مسابقات شنای خواهران وزارت نیرو

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات