دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان/ تهران هتل المپیک

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان/ تهران هتل المپیک

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات