فراخوان آثار و تالیفات مکتوب اعضای سازمان جهت درج در نشریه نیارش البرز

فراخوان آثار و تالیفات مکتوب اعضای سازمان جهت درج در نشریه نیارش البرز

نشریه نیارش البرز(نشریه فنی تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز) در نظر دارد درتمامی بخش ها نسبت به انعکاس مقالات ، تالیفات ، دست نوشته ها و آثار پژوهشی اعضای سازمان اقدام نماید.


لذا از همه مهندسان عضو سازمان در رشته های هفت گانه دعوت می شود جهت ارسال مقالات و آثار خود وکسب اطلاعات بیشتربا دفتر نشریه نیارش البرز تماس حاصل نمایند.


پست الکترونیک : niaresh.alborz.mag@gmail.com

شماره تماس : ۳۵۸۴۶ داخلی ۱۲۸


نشانی : بلوار شهدای دانش آموز - خیابان انوشیروان شرقی- نبش مهر۴ - ساختمان شماره ۲ سازمان ( ساختمان آموزش) – واحد نشریه


لازم به ذکر است مقالات و آثار دریافتی پس از ارسال به دفتر نشریه ، به رویت هیات تحریریه خواهد رسید و پس از تایید در نشریه نیارش البرز منتشر خواهد شد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات