مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان خبر داد: تشکیل ۳۰۰۰پرونده برای تغییرکاربری اراضی

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان این‌که لازم است دهیاران در انجام وظایف قانونی خود به ویژه در مورد مسکن عمل کنند، تصریح کرد: باید در طرح‌های هادی روستایی بازنگری داشته باشیم چراکه اکنون مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها باب شده و دهیاران هرگونه تغییر کاربری را در حوزه روستای خود به ویژه در منازل مسکونی و ویلا باغ‌ها گزارش دهند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات