نشست بصیرتی ویژه رانندگان حمل و نقل همگانی برگزار شد

نشست بصیرتی ویژه رانندگان حمل و نقل همگانی برگزار شد

نشست بصیریتی در آستانه ۹ دی (روز بصیرت) باهمکاریه ناحیه مقاومت سپاه وسازمان مدیریت حمل و نقل همگانی شهرداری گناباد با رویکرد موضوعات سیاسی و اجتماعی ویژه رانندگان حمل و نقل همگانی با حضور اساتید این حوزه و کارشناسان سازمان حمل و نقل برگزار شد.

این دوره با هدف افزایش بینش سیاسی و اجتماعی رانندگان حمل و نقل همگانی توسط شهرداری گناباد برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات