جلسه هم اندیشی و تبادل و نظر در خصوص طرح ویژه گناباد با حضور حسین زاده شهردار گناباد برگزار گردید

جلسه هم اندیشی و تبادل و نظر در خصوص طرح ویژه گناباد با حضور حسین زاده شهردار گناباد برگزار گردید

جلسه هم اندیشی و تبادل و نظر در خصوص طرح ویژه گناباد (بررسی پتانسیل و ظرفیت ها موجود شهرستان) با حضور شهردار، اعضای شورای شهر، مشاور طرح، کارشناسان شهرداری و برخی ادارات شهرستان برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات