رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران خبر داد: احداث سالانه ۶ میلیون مترمربع ساختمان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اظهار اینکه عمده مهندسان استان فرهیخته و متعهد هستند تصریح کرد: اگر اشتباهی در این بخش نیز وجود دارد باید اصلاح و مدیریت شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات