اخذ مالیات از زمین برای ساماندهی بخش مسکن

اخذ مالیات از زمین برای ساماندهی بخش مسکن

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، تحقیقات انجام شده در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با بررسی راهکارهای مختلف برای ایجاد تعادل در بازار، نهایتا به این نتیجه رسیده که اخذ مالیات بر ارزش، فارغ از نوع کاربری می‌تواند یک راهکار بهینه برای ساماندهی بخش مسکن تلقی شود. در ادامه این تحقیقات تاکید شده است: در این الگوی مالیات ستانی، برای هر (خانوار) مالک میزان ارزش قدرالسهم زمین وی محاسبه شده و در صورتی که این رقم بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد به ماخذ یک در هزار (یک دهم درصد) روی مازاد بر آستانه مالیات وضع شود. به طوری که در نتایج این تحقیق تاکید شده است: برای ایجاد انگیزه کافی برای شهرداری‌ها برای همکاری در شناسایی زمین‌های بایر و اخذ مالیات از آن‌ها، ۳۰ درصد از درآمد حاصل مستقیما به شهرداری‌های مناطق تعلق می‌گیرد و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات