دیدار مهندس شفیعی شهردار کلانشهر اراک با دکتر نصرتی قایم مقام رییس ساز...

دیدار مهندس شفیعی شهردار کلانشهر اراک با دکتر نصرتی قایم مقام رییس ساز...به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، هم اکنون دیدار و نشست مهندس شفیعی شهردار کلانشهر اراک به همراه وهاب حمزه لو مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک با دکتر نصرتی رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، با هدف بیان و انعکاس و حل و فصل مسایل و مباحث مختلف مدیریت شهری در شهر اراک، در راستای ارایه خدمات هرچه بهتر و بیشتر به شهروندان در حال برگزاری می باشد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات