لایروبی 183 کیلومتر از رودخانه های گلستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان از لایروبی بیش از 183 کیلومتر از رودخانه های گلستان پس از سیلاب سال جاری تاکنون خبرداد..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری اظهار کرد: در حوضه گرگانرود تاکنون بیش از 95 کیلومتر، در حوضه رودخانه قره سو بیش از 56 کیلومتر ، در حوضه رودخانه اترک نیز حدود 23 کیلومتر ودر حوضه نکارود و خلیج گرگان نیز حدود 9 کیلومترلایروبی تاکنون انجام شده است و به طور مستمر نیز این عملیات ادامه دارد.
مهندس نظری با بیان اینکه، در حین سیل نیز در 104 کیلومتر از رودخانه های گلستان لایروبی انجام شد، افزود: انجام 21 کیلومتر حفر کانال، 26 کیلومتر دیواره سازی رودخانه، بیش از 2 کیلومتر دایک حفاظتی و 30 کیلومتر لوله گذاری از اهم اقدامات شرکت آب منطقه ای استان در حین سیل سال جاری جهت مدیریت سیلاب بود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات