جلسه ارائه گزارش ارزیابی برنامه های عملیاتی گروه مدیریت بحران و...

.

در این جلسه گزارش عملکرد گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شش ماه اول سال جاری در چهار حوزه برنامه ریزی و سازماندهی منابع، آموزش، مانور، جلسات تحقیق و پژوهش، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و نیز سلامت، ایمنی و محیط زیست ارائه شد.

گفتنی است؛ در در این جلسه ضمن مرور نقاط قوت و فرصت های بهبود شناسایی شده، پیشنهادهایی مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات