هشتمین جلسه کارگروه میزخدمت در سال جاری برگزار گردید

هشتمین جلسه کارگروه میزخدمت با حضور مدیرعامل و سایراعضاء کارگروه به منظور بررسی شاخص های جشنواره شهید رجایی با موضوع میزخدمت، ارائه گزارش ممیزی استقرار میزخدمت و نیز بررسی آموزش های مورد نیاز متصدیان تشکیل گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات