صادرات فولاد از ۱۱میلیون تن عبور خواهد کرد

سرقینی اظهارداشت: معنا و مفهوم این حرف این است که به ظرفیت مورد پیش بینی در افق چشم انداز یعنی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خواهیم رسید. وی در ادامه با اشاره به این جمله که سال گذشته ۸,۵ میلیون تن فولاد از کشور صادر شده است، گفت: امسال صادرات فولاد از مرز ۱۱ میلیون تن عبور خواهد کرد یعنی در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد رشد خواهیم داشت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات