آزادراه قزوین - کرج مشمول دریافت عوارض پیمایش مسیر خواهد بود

آزادراه قزوین - کرج مشمول دریافت عوارض پیمایش مسیر خواهد بود

قزوین قزوین - ایرنا - آزاد راه قزوین - کرج به صورت پایلوت مشمول دریافت عوارض براساس پیمایش مسیر خودروها خواهد بود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات