ستاد هماهنگی سفرهای ریلی نوروزی آغاز به کار کرد

ستاد هماهنگی سفرهای ریلی نوروزی آغاز به کار کرد

مدیرعامل رجا برگزاری جلسات بازآموزی برای تمام ماموران قطارها از رئیس قطار گرفته تا ماموران خدماتی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت معیشتی کلیه کارکنان و ماموران قطارها که از سال گذشته آغاز شده به طور جدی پیگیری شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات