بررسی چگونگی مقاوم سازی ساختمان ها در کمیسیون نظام فنی و اجرایی سازمان

بررسی چگونگی مقاوم سازی ساختمان ها در کمیسیون نظام فنی و اجرایی سازمان


بررسی چگونگی مقاوم سازی ساختمان ها در کمیسیون نظام فنی و اجرایی سازمان

کمیسیون نظام فنی و اجرایی و کنترلی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز سه شنبه تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه حاضرین دیدگاه ها و تجارب سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های قزوین، کرمانشاه و خراسان جنوبی را در مواردی چون چگونگی مقاوم سازی ساختمان ها مطرح  و مورد بررسی قرار دادند.
این کمیسیون پیشنهاد کرد با توجه به اهمیت مقاوم سازی ساختمان ها و رعایت اصول فنی تخصصی، از سایر استان ها نیز نظرخواهی و موارد پیشنهادی جمع بندی گردد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات