بررسی دستورالعمل و آیین نامه ماده ۲۷ در کمیسیون حقوقی شورای مرکزی

بررسی دستورالعمل و آیین نامه ماده ۲۷ در کمیسیون حقوقی شورای مرکزی


بررسی دستورالعمل و آیین نامه ماده ۲۷  در کمیسیون حقوقی شورای مرکزی

کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه نامه‌ها و کارشناسی ماده ۲۷ روز گذشته در محل شورای مرکزی تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه خط مشی سازمان و مباحث مقررات ملی ساختمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موارد مرتبط با کار سازمان نظام مهندسی ساختمان به رایزنی گذاشته شد.
محور بعدی مذاکرات جلسه، مربوط به دستورالعمل و آیین نامه ماده ۲۷ بود که در این زمینه بحث و بررسی شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات