انتشار گزارش كاركرد مهندسين نقشه بردار

انتشار گزارش كاركرد مهندسين نقشه بردار

گزارش كاركرد مهندسين نقشه بردار عضوسازمان در زمينه تفكيك ساختمانها طي سالهاي 1397 و 1398 منتشر شد.

دراين گزارش ، كل سهميه تخصيص يافته به ازاي هرسال 7500 مترمربع ، سهميه استفاده شده و باقيمانده سهميه براي هر مهندس به صورت جداگانه قيد گرديده است.

لازم به ذكر است؛ اعضاي رشته نقشه برداري ، پس از اخذ پروانه اشتغال و گذراندن دوره هاي آموزشي مقدماتي وتكميلي و عقد قرارداد با سازمان در ابتداي هرسال ، مي توانند نسبت به تهيه نقشه هاي تفكيكي ارجاع شده از سوي سازمان اقدام نمايند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات