بازدید معاون وزیر کشور از پروژه های عمرانی شهرداری تبریز

بازدید معاون وزیر کشور از پروژه های عمرانی شهرداری تبریز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات